Grup Serban

Politica Protecția Datelor

Informații generale

Vă mulțumim că ne vizitați web-site-ul www.grup-serban.ro  și că sunteți interesați de ofertele de angajare  pe care GRUP ȘERBAN HOLDING ( INTERAGROALIMENT S.R.L., ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L., FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L., FERMA AVICOLĂ ȘERBAN S.R.L.), cu sediul în Filipești, Comuna Bogdănești, Jud. Bacău, le oferă și despre care puteți afla mai multe detalii accesând paginile relevante ale web-site-ului nostru.

Ofertele de muncă prezentate pe acest web-site la secțiunea „ Angajăm”   se adresează, în principal, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și care au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă totuși vârsta dumneavoastra este mai mică și decideți să ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că aveți consimțământul părinților dumneavoastră.

Prezenta politică de confidențialitate este menită a vă oferi informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le oferiți atunci când accesați și utilizați secțiunea „Angajăm” a acestui web-site,  este important să o cunoașteți înainte de a ne trimite aceste date despre dumneavoastră.

Vă asigurăm că respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum cele ale Regulamentului nr. 679/2016 („GDPR”), a confidențialității datelor dumneavoastra, precum și a oricăror informații pe care ni le furnizați, este una dintre cele mai mari preocupări ale noastre și de aceea am implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența permanentă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare. Prin urmare, activitatea noastră internă, măsurile tehnice de securitate, au fost verificate și adaptate astfel încat să răspundă acestor cerințe și dumneavoastră să vă simțiți în siguranță atunci când ne contactați și ne trimiteți date despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal pe care le-am putea prelucra („Datele Personale”) atunci când utilizați web-site-ul nostru, respectiv secțiunile mentionata mai sus, pot fi nume și prenume, adresa de email, datele din CV, scrisori de recomandare pe care dumneavoastră ni le trimiteți, precum și orice alte date pe care dumneavoastră, în mod liber, alegeți  să ni le transmiteți prin atașare mesaje către adresa de e-mail hr@hrup-serban.ro  a unor documente.

Este foarte important pentru noi, dar și pentru protejarea intereselor dumneavoastră, ca Datele Personale pe care ni le furnizați să fie corecte, actuale și să vă aparțină, iar dacă nu vă aparțin, dumneavoastră sa fi obținut în prealabil consimțământul persoanelor cărora aceste Date Personale le aparțin înainte de a ni le furniza (ex: date de contact ale unor persoane pe care le putem contacta pentru obținerea de referințe, datele celor pentru care ne contactați sau trimiteți CV-ul etc.).

Scopul pentru care prelucrăm Datele Personale

Dacă ați aplicat pentru o anumită poziție, scopul prelucrării Datelor Personale, odată transmise nouă, va fi acela al derulării proceselor de recrutare și al incheierii contractului de muncă cu noi. În astfel de situații, nu vă vom contacta decât în legatură cu acea poziție.

Dacă ne-ați trimis CV-ul doar pentru a vă avea în baza noastră de date, vă vom putea contacta oricând se va ivi o poziție disponibilă, și pe care noi o apreciem ca fiind compatibilă cu profilul dumeavoastrpă profesional.

Date despre dumneavoastră vor putea fi prelucrate ulterior datei de expirare a termenelor de stocare, în scopuri statistice, însă întotdeauna într-o formă anonimizată, care nu va conduce la identificarea dumneavoastra.

Temeiul juridic al prelucrării Datelor Personale este consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR), exprimat prin decizia  de a ne transmite Date Personale prin intermediul secțiunilor web-site-ului nostru.

În situația în care dumneavoastră veți face public, pe diverse web-site-uri dedicate recrutării, CV-ul dumneavoastră, noi il vom putea prelua și vă vom contacta presupunând, în mod legitim, că sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, situație în care temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra va fi interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR), dumneavoastră urmând a avea posibilitatea, ulterior contactării dumneavoastră și informării despre politica noastra de confidențialitate, de a vă opune prelucrării Datelor Personale ce vă aparțin de către Societatea noastră.

Destinatarii Datelor Personale

La Datele Personale pe care ni le transmiteți utilizând sectiunea „Angajăm” a  web-site-ului nostru, vor putea avea acces  specialiștii departamentului  Resurse Umane, managerii departamentului în cadrul  caruia se află postul pentru care ați aplicat  și eventuali furnizori de  servicii de consultanță în domeniul Resurselor Umane și furnizorii de servicii de mentență IT.

Toți furnizorii nostri și-au asumat obligații de confidențialitate în ceea ce privește Datele Personale.

Mai multe detalii despre modul cum vom prelucra Datele Personale în procesul de recrutare vă vom oferi la acel moment,  dacă profilul dumneavoastră se va dovedi compatibil cu pozițiile oferite de noi.

Perioada de stocare

Datele Personale vor fi utilizate doar până la finalizarea procesului de recrutare sau pentru orice altă perioadă impusă de dispozițiile legale.

Dacă Datele Personale sunt necesare în scopul apărării unui drept al nostru în fața instanțelor de judecată, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescripție a dreptului la acțiune sau pe perioada derulării oricărui litigiu în fața instanțelor de judecată.

Drepturile dumneavostră în calitate de Persoane Vizate

Întrucât prelucram Date Personale ce vă aparțin, aveți, în raport cu Societatea noastră, mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:

  • de a solicita Societății acces la Datele Personale (in temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea Societății că prelucrează Date Personale ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor Personale, restricționarea prelucrarii sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal;
  • de a ne solicita rectificarea, fără întarzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; noi vom derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însă, vă rugăm ca și dumneavoastră să ne contactați imediat ce Datele Personale pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizarile necesare.
  • de a vă retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor Personale și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afectata legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră sau în alte cazuri prevazute de art. 17 din GDPR;
  • de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, în măsura în care va opuneți prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
  • de a vă opune prelucrării Datelor Personale în scopul primirii de Newsletters, în temeiul art. 21 din GDPR;
  • de a vă adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bdul. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, https://www.dataprotection.ro/ tel: 0212525599;email: anspdcp@dataprotection.ro
  • dreptul la portabilitatea datelor.

Menționăm că, la nivelul Grup Șerban Holding, având în vedere natura serviciilor pe care le prestăm, candidații sunt selectați, într-o primă etapă, în considerarea criteriilor de natură profesională trasate de către cerințele posturilor pentru care se efectuează campania de recrutare, în raport cu informațiile profesionale furnizate de către candidați. Această selecție nu este niciodată realizată prin mijloace automate, ci numai ca urmare a unei analize realizate de către personalul nostru de recrutare, având pregătire profesională în acest scop.

Prin urmare, sunt excluse procesele decizionale automate. Orice evaluari ale experienței dumneavoastră profesionale și ale compatibilității profilului dumneavoastră profesional în raport cu anumite pozitii sunt realizate de către personal calificat.

Masuri de securitate

După cum menționăm mai sus, am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, furnizorii nostri își asumă, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia de la acest moment, incidențele de securitate.

În ceea ce priveste web-site-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care găzduiesc web-site-ul nostru, și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

Cum ne găsiți

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, pentru orice clarificari despre modul în care vă prelucrăm Datele Personale, vă puteți adresa cu o cerere scrisă responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email dpo@grup-serban.ro sau la adresa sediului Societății, menționată la începutul prezentei politici de confidențialitate.