Ferme

Zootehnie

Monitorizăm în permanență creșterea și dezvoltarea bovinelor și ovinelor

Grupul defineste tot mai clar domeniul Zootehnic ca linie strategică și are ca punct de plecare valorificarea la maximum a produselor grosiere rezultate din cultura mare de cereale, înființarea culturilor secundare în același an agricol pe terenurile agricole irigate (porumb furaj) și exploatarea unității de Furaje și Nutrețuri Combinate cu o capacitate de  productie 7 tone furaj/ora.

Capacitate ferme:

  • /1000 capete de bovine de carne rasa Angus
  • /1600 capete de ovine rasa Ile de France
  • /4000 capete miei

Proiect în dezvoltare:

  • /160.000 de capete găini ouătoare și 40.000 capete puicuțe capacitate cazare și producție de 50 milioane de ouă/an

Trei ferme:

HTML List with SVG Bullet Points
  • Fermă destinată creșterii bovinelor rasă Angus Aberdeen, cu o capacitate de 1000 de capete
  • Fermă destinată creșterii oilor rasă Île de France, cu o capacitate de 1600 de capete și o fermă destinată creșterii mieilor cu o capacitate de 4000 de capete
  • A treia fermă zootehnică, în dezvoltare, este o fermă de găini ouătoare crescute la sol: 10 hale găini ouătoare, complet automatizate, cu capacitate de cazare 160.000 capete găini ouătoare și 40.000 capete puicuțe și capacitate de producție de 50 milioane de ouă/an.
Compania practică un pășunat rațional, cu un grad de tehnicitate ridicat. Prima metodă de pășunat o reprezintă culturile de acoperire ‘’cover crops’’. Cealaltă metodă, folosită la islaz, constă în rotirea periodică și irigarea terenului, în mai multe compartimente. Pentru creșterea producției de masă verde și îmbunătățirea pajiștilor naturale în vederea pășunatului rational îngrijim permanent suprafețele de pășune. Ambele ferme permit creșterea animalelor atât în stabulație, cât și pe pășune (2.100 ha și 150 ha islaz). Zootehnia permite transformarea unor marje mici ce se obțin de regulă din comercializarea cerealelor și furajelor ca atare în produse cu marje semnificative prin comercializare carcase de carne.
Top
ro_RO