Grup Serban

Guvernanță Corporativă

Consiliu de Administraie

Compania este administrată de către un Consilu de Administrație ales de către adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4 ani.

Consilul de Administrație este format din următorii membrii:

/Șerban Lucian Nicolae – Președinte al Consiliului de Administrație, perioada mandatului fiind de 4 ani, începând de la data numirii de 05.12.2019;
/Șerban Irina Mihaela – Membru, perioada mandatului fiind de 4 ani, începând de la data numirii de 05.12.2019;
/Cîrciu Florina Simina –Membru, perioada mandatului fiind de 3 ani și o zi, de la data numirii de 04.12.2020.

Consultant autorizat

/Cornerstone Communications SRL este Consultantul Autorizat al companiei.

Auditor

/Auditorul financiar al Grup Serban Holding este BDO Audit S.R.L.

Memorandum listare

/Memorandum pregătit pentru admiterea acțiunilor emise de Grup Serban Holding pe piața AeRO – Descarcă AICI Link

Act constitutiv

/Act constitutiv – link

Politici

/Declarație privind politica de dividende –  GSH Politica dividende
/Declarație privind previziunile – GSH Politica prognoze