Grup Serban

Adunări Generale

Puteți descărca informații despre Adunările Generale ale Acționarilor Grup Șerban Holding care au fost organizate până acum sau care vor fi organizate în viitor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 07.06.2022

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 28.04.2022

Hotărâri AGA

Documente AGA

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice

Proiect hotărâri AGA