Grup Serban

Șef Serviciu Logistică Corporate

Descrierea job-ului
Șeful Serviciu Logistică Corporate gestionează eficient resursele umane, financiare și tehnice ale Serviciului Logistică Corporate în conformitate cu politicile și procedurile aprobate de către Grup Șerban Holding.

Responsabilități principale:
-stabilește politicile și obiectivele Serviciului Logistică Corporate în concordanță cu obiectivele strategice ale Direcției Procurement și monitorizează permanent gradul de realizare a acestora;
-întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Logistică Corporate, monitorizează și actionează în vederea realizării bugetelor previzionate și a indicatorilor de performanță;
-coordonează procesele logistice dezvoltate de către Serviciul Logistică Corporate prin resurse proprii sau prin furnizori externi pentru activitățile Grup Șerban Holding și pentru clienții grupului;
-dezvoltă, revizuiește și implementează proceduri de logistică management în vederea modernizării proceselor logistice desfășurate de către Serviciul Logistica Corporate;
-identifică oportunitățile și riscurile pentru Serviciul Logistică Corporate prin urmărirea evoluției industriilor specifice Sectoarelor pe care le deservește Direcția Procurement: tendințe în piață, reglementări, fiscalitate, influente externe, tehnologie, mediu de afaceri;
-reprezintă Grup Șerban Holding în relațiile cu furnizorii de bunuri și servicii ai Serviciului Logistică Corporate, cu autoritățile și cu toate organizațiile cu impact real sau potențial asupra activității Serviciului Logistică Corporate;
– asigura managementul operațional al Serviciului și dezvoltă rețeaua de relații strategice cu stakeholderii în vederea dezvoltătii activitaților Serviciului Logistica Corporate;
-monitorizează procesele de management operațional, financiar, supply chain management, change management și management resurse umane din cadrul Serviciului Logistică Corporate în vederea îmbunătățirii continue a acestora.

Candidatul ideal
Candidatul ideal are următoarele studii, experiența, competențe și abilități:
– Absolvent cu studii superioare de licență/master în domeniul economic, tehnic sau logistic;
– Cursuri de specializare în management operațional și logistics management constituie un avantaj;
– Experiență în poziție de management în domeniul serviciilor logistice este un avantaj;
– Capacitate de a lucra eficient sub presiune, proactivitate, adaptabilitate și flexibilitate, responsabilitate;
– Abilitati de identificare si rezolvare a problemelor;
– Negociator experimentat cu bune abilitati de public speaking;
– Spirit de echipa, adaptabilitate sociala si abilitate de mediere a conflictelor;
– Excelente competențe de logistics management, change management, time management, general management;
– gândire analitică, capacitate de multitasking, gândire creativă, competențe digitale de Microsoft Office.

Locaţia: Filipeşti (zona limitrofă Oneşti), jud. Bacău.

Oferim:
• salariu motivant, bonusuri de performanță;
• mașină de serviciu;
• posibilitatea de a participa la diverse programe de instruire;
• contract pe perioadă nedeterminată;
• oportunitatea de a face parte dintr-o echipă profesionistă și ambițioasă;
• potențial de dezvoltare într-o companie dinamică.

Așteptăm cv-ul dumneavoastră la adresa de email: hr@grup-serban.ro