Grup Serban

Director General Fermă Avicolă

Candidatul ideal are următoarele studii, experiență, competențe și abilități:

– Absolvent cu studii superioare de licență/master în domeniul zootehnie, medicină veterinară, economic sau tehnic,
– Cursuri de specializare în management operațional sau financiar constituie un avantaj,
– Experiență în poziție de management în domeniul Avicol este un avantaj,
– Capacitate de a lucra eficient sub presiune, proactivitate, adaptabilitate și flexibilitate, responsabilitate,
– Abilități de identificare și rezolvare a problemelor,
– Negociator experimentat cu bune abilități de public speaking,
– Spirit de echipă, adaptabilitate socială și abilitate de mediere a conflictelor,
– Excelente abilități de time management, gândire analitică, capacitate de multitasking, gândire creativă, competențe digitale.

Directorul General este Chief Executive Officer al Sectorului Avicol, cu responsabilități extinse în implementarea obiectivelor strategice sectoriale ale Grupului Șerban Holding și în managementul general al resurselor sectorului pe care îl conduce.
Directorul General gestionează efectiv resursele umane, financiare și tehnice ale sectorului Avicol în conformitate cu politicile și procedurile aprobate de către Grup Șerban Holding și se asigură ca toate activitățile operative desfăsurate în cadrul sectorului sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare.

Responsabilități principale:
-stabilește obiectivele strategice ale sectorului în concordanță cu obiectivele strategice ale Grup Șerban Holding, comunică aceste obiective și monitorizează permanent gradul de realizare a acestora,
-aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a sectorului, monitorizează și actionează în vederea realizării bugetelor previzionate și a indicatorilor de performanță,
-monitorizează și interpretează evoluția principalilor indicatori de business (bugete, profitabilitate, gestiunea stocurilor, productivitate, eficienta proceselor) precum și eficacitatea proceselor de management al resurselor umane
-identifică oportunitățile și riscurile pentru sectorul avicol prin urmărirea evoluției industriei (tendințe în piață, reglementări, fiscalitate, influențe externe, tehnologie, mediu de afaceri) și a principalilor indicatori macroeconomici
-reprezintă Grup Șerban Holding în relațiile cu furnizorii și clienții sectoriali, cu autoritățile și cu toate organizațiile cu impact real sau potențial asupra activității sectorului,
– asigură managementul operațional al sectorului și dezvoltă rețeaua de relații strategice cu stakeholderii în vederea dezvoltării activităților sectorului avicol,
– monitorizează procesele de management operațional, financiar, supply chain management și management resurse umane în vederea îmbunătățirii continue a acestora.

Locaţia: Simila (zona limitrofă Barlad) jud Vaslui, cu deplasări la fermele avicole ale Grup Șerban Holding din judetul Bacău

Oferim:
/salariu motivant, bonusuri de performanță,
/masină de serviciu,
/posibilitatea de a participa la diverse programe de instruire,
/contract pe perioadă nedeterminată,
/oportunitatea de a face parte dintr-o echipă profesionista, tânără și ambițioasă,
/potential de dezvoltare intr-o companie dinamică.