Grup Serban

Anunț public - Grup Serban

S.C. FERMA AVICOLĂ ȘERBAN S.R.L., cu sediul social în sat Filipești, comuna Bogdănești, nr. 17 județul Bacău, titular al activității de Creșterea intensivă a păsărilo de curter, cu o capacitate de peste 40.000 de locuri, desfășurată pe amplasamentul Fermei de păsări Tătărăști – din sat Tătătrăști, comuna Tătărăști, județul Bacău, prevăzută în anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 6.6.a, anunță publicul interesat despre organizarea ședinței de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, care se va desfășura la UAT Tătărăști din sat Tătătrăști, comuna Tătărăști, județul Bacău, în data de 19.03.2021, începând cu orele 11:00.

Informațiile suplimentare privind activitatea care se supune autorizării se pot obține la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, tel. 0234512750, fax. 0234571056, în intervalul orar de 8:00- 16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http//apmbc.anpm.ro,reglementări .

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/observații, privind documentele de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu (Raportul de amplasament, Formularul de solicitare etc.) la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, până la data de 18.03.2021.

În situația prelungirii stării de alertă și a impunerii de măsuri restrictive pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, ședința de dezbatere publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic, publicul interesat va depune toate observațiile/comentariile pe adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro .

Scrie un comentariu

avatar
  Subscribe  
Primește notificări pentru