ANUNȚ DE PARTICIPARE

MOLDAVIA FARMS S.R.L. cu sediul social în Sat Scurta, Comuna Orbeni, Strada Balastierii, Nr. 984, Județul Bacău, telefon: 0234322165, fax: 0234322165, e-mail office@grup-serban.ro, persoană de contact: Iulian Șomîtcă, organizează procedura de licitație în scopul atribuirii contractului de Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de construcții, pentru realizarea proiectului de investiții “Înființare exploatație agricolă, adăposturi pentru găini ouătoare extravilan comuna Orbeni, judetul Bacau”:

  • Obiectul contractului: Proiectare și execuție
  • Durata contractului: 18 luni
  • Valoarea estimata a contractului: 30.980.411,28 lei
  • Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  • Pretul va fi exprimat în LEI, fără TVA
  • Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: este disponibilă gratuit, printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail: office@grup-serban.ro

Oferte, conținând propunera tehnică și financiară, se vor depune în format fizic, semnate, ștampilate, datate și personalizate, până la data de 11.08.2023 ora 15.00 la sediul social al MOLDAVIA FARMS S.R.L. din Sat Scurta, Comuna Orbeni, Strada Balastierii, Nr. 984, Județul Bacău.

În data de 11.08.2023 ora 15:30 va avea loc ședința de deschidere a ofertelor.

Ofertanții vor putea transmite în scris solicitare de clarificări referitoare la obiectul achiziției până cel tarziu 10.08.2023 ora 14.00. Solicitările vor putea fi transmise electronic, pe adresa de e-mail: office@grup-serban.ro

După verificarea ofertelor transmise, MOLDAVIA FARMS S.R.L. va transmite decizia ofertei câștigătoare și a ofertelor necâștigatoare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței de deschidere a ofertelor.

Vă invităm să vă prezentați conform condițiilor prezentate mai sus și să ne contactați pentru informații suplimentare legate de contract!

Date de contact:

Telefon: 0234322165 / 0758.014.350

E-mail: office@grup-serban.ro

Top
ro_RO