Grup Serban

Grup Serban angajează INGINER TEHNOLOG morărit-panificatie cu experiență minim 5 ani.

Cerințe:
– studii superioare și experiențș în domeniul industriei alimentare minim 5 ani;
– disponibilitate la program în ture;
– capacitate foarte bună de comunicare și relaționare, atenție distributivă;
– corectitudine, simț pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie;
– personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate și eficiență;
– cunostințe operare PC (Windows, Microsoft Word, Excel, Internet).

Responsabilități:
– coordonează și supraveghează activitatea de producție – panificație și patisere în zona de responsabilitate în vederea realizării planului de producție stabilit și a obiectivelor calității;
– urmărește respectarea parametrilor de calitate ai materiilor prime sau produselor finite pe întreg procesul tehnologic și propune măsuri de îmbunătățire a calității ori de câte ori este necesar;
– stabilește necesarul zilnic de materii prime, materiale și urmărește aprovizionarea secției cu acestea;
– urmărește zilnic consumul de materii prime, materiale și încadrarea în consumul specific normat;
– analizează procesul de fabricație și propune metode de mărire a productivității;
– întocmește și afișează procedurile/rețetele și instrucțiunile de fabricație pentru fiecare tip de produs și răspunde de actualizarea lor în conformitate cu modificarea parametrilor de calitate a materiei prime;
– remediază eventualele probleme apărute pe parcursul desfășurării activității;
– urmărește procedurile tehnologice (rețete, flux tehnologic) pentru fabricarea diverselor produse;
– îndrumă și urmărește activitatea personalului din subordine, stabilește conform structurii organizatorice, sarcinele și responsabilitățile acestora, în baza fișelor de post;
– răspunde de buna desfășurare a activității de producție;
– verifică zilnic întocmirea documentelor de evidență primară și centralizarea acestora în raportele de producție;

Beneficii:
1. Pachet salarial atractiv corelat cu experiență și realizarile profesionale (salariu fix+bonus de
performanță), posibilitatea de a participa la diverse programe de instruire;
2. Laptop, telefon mobil și masină de serviciu;
3. Oportunitate de a face parte dintr-o echipă tânără și ambițioasă aflată într-o continuă expansiune

*CV-uril pot fi trimise la adresa de e-mail resurseumane@grup-serban.ro