Grup Serban

Director Producție Moara Șerban

Director Producție Moara Șerban cu următoarele atribuții:

/ Coordonează și supervizează activitatea de producție a fabriciilor (moară, brutărie, panificație, cofetărie – patiserie);
/ Definește programul de producție trimestrial și lunar ținând cont de bugetul furnizat de departamentul de vanzări; de stocul existent si de cerintele pentru optimizarea fluxurilor de productie;
/ Stabilește activitățile pe termen scurt în funcție de principiile de continuitate și echilibru în derularea procesului de producție: programarea schimburilor; asigurarea necesarului de materie prima; încărcarea utilajelor la nivelul capacității de producție, rezolvarea conflictelor, întreținerea echipamentului de producție;
/ Menține stocurile de materii prime, materiale și produse finite la nivel optim în baza parametrilor agreați cu managementul societății;
/ Asigură disponibilitatea materialelor necesare pentru realizarea programului de producție fixat;
/ Recomandă îmbunătățiri ale fluxului tehnologic sau a metodelor de producție;
/ Se coordonează cu celalate compartimente din cadrul Companiei pentru a asigura suportul necesar pentru atingerea obiectivelor de producție, productivitate și calitate;
/ Informează managementul despre orice problemă astfel încât să se asigure organizarea eficientă și eficace a achizitiilor în cadrul companiei;
/ Este la curent mereu cu cele mai noi tehnici apărute în domeniul sau de activitate și propune, când este cazul, aceste metode către Managementul Societății;
/ Selectează, organizează, instruiește și motivează forța de muncă productivă pentru a asigura atingerea corespunzătoare a obiectivelor prevăzute în programele de producție la nivele optime de cost și productivitate;
/ Participă activ în procesul de recrutare pentru posturile vacante din compartiment.

Cerințe:

/ Studii superioate tehnice sau de specialitate
/ Experiență minim 5 ani
/ Cunoștințe utilizare PS: Word, Excel, programe de baze de date
/ Abilități de negociere, diplomație
/ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
/ Discernământ și capacitate de a rezolva problemele;
/ Putere de decizie și asumarea responsabilității;
/ Spirit de ordine și disciplină
/ Ușurință în comunicare
/ Abilități pentru lucru în echipă
/ Dorință de dezvoltare a subordonaților și capacitate de delegare
/ Corectitudine, flexibilitate
/ Rezistență la efort și stres;
/ Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Beneficii:

Compania oferă un pachet salarial atractiv, bonusări, mașină de serviciu, telefon, laptop, posibilitatea de dezvoltare profesională într-o companie în plină ascensiune, alături de un colectiv dinamic.

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail resurseumane@grup-serban.ro