Grup Serban

Director Achiziții Grup Șerban

Directorul de achiziții asigură conducerea efectiva a echipelor departamentelor de Achiziții, Relații Externe și Analiză printr-o execuție excelentă a tuturor planurilor de activități, urmărind optimizarea constantă a proceselor de achiziție și focalizând pe îndeplinirea parametrilor de calitate și de buget stabiliți la nivel de companie.

Sarcini și responsabilități

/analiza și prognozarea nivelurilor estimate a cererii pentru servicii și produse în concordanță cu evoluția dinamicii procesului de vânzare din companie și menținerea unui control constant asupra nivelului stocurilor,

/analizează și propune soluții/măsuri de contracarare a acțiunilor concurenței și îmbunătățire a poziției pe piață a companiei,

/realizează prognoze asupra evoluției prețurilor și evaluează impactul asupra activității firmei, propune și adaptează strategii de diferențiere,

/analiza piețelor în vederea identificării celor mai bune produse și furnizori din punct de vedere al raportului calitate, preș și termen de livrare,

/menține, evaluează și dezvoltă legăturile cu furnizorii actuali și potențiali, dezvoltă și gestionează soluții care asigură profitabilitatea relației de colaborare cu furnizorii,

/determină și monitorizează sistemul de comunicare între furnizori, departamentele interne relevante și clienți

/asigură colaborarea interdepartamentală – Relații externe, Analiză și Achiziții pentru a menține baza de date cu informații actualizate despre furnizori și produse,

/elaborează, implementează și optimizează bugetului de Achiziții, și asigură monitorizarea lui permanentă în corelație cu planul anual de achiziții stabilit la nivel de companie

/colaborează cu echipa departamentului logistic privind aspectele legate de expediție și distribuție a produselor,

/aplică și optimizează procedurile interne ale companiei privind evaluarea furnizorilor și gestionează relațiile cu ei în cadrul reglementat de companie,

/elaborează rapoarte, analize, auditând activitatea curentă și propunând soluții de îmbunătățire a eficienței proceselor de aprovizionare,

/planifică și coordonează activitatea echipei din departamentele coordonate pentru atingerea obiectivelor primite,

/motivează, dezvoltă și evaluează personalul din echipa sa, în funcție de obiectivele stabilite.

Cerințe post

/studii superioare finalizate în domeniul tehnic/economic

/specializări în domeniul managementului aprovizionării/achiziții constituie un avantaj

/experiență relevantă pe o poziție managerială , cu experiență administrare de bugete și urmărirea unor obiective de vânzări măsurabile

/carnet de conducere categoria B

Beneficii

Compania oferă un pachet salarial atractiv, bonusări, mașină de serviciu, telefon, laptop, posibilitatea de dezvoltare profesională într-o companie în plină ascensiune, alături de un colectiv dinamic.

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail resurseumane@grup-serban.ro